fbpx

Videos

Xem thêm các video nổi bật trên kênh IK Copy

Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp thông qua những nội dung trong video của mình.

Hãy bấm vào đây để theo dõi thêm nhiều video nổi bật .

IK Copy - Giấy sử dụng hàng ngày
IK Copy được cải tiến với tốc độ in ấn cao để hạn chế kẹt giấy không mong muốn trong quá trình sử dụng và giá thành cạnh tranh

Asia Pulp and Paper: Vì một ngày mai tươi đẹp.
Là một công ty sản xuất giấy và bột giấy toàn cầu, chúng tôi cam kết xây dựng hình ảnh hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiến sĩ Dolly Priatna, Bộ trưởng phòng Bảo tồn cảnh quan, APP tại hội thảo môi trường chia sẻ về chủ đề:
Liệu con người và thế giới động vật có thể chung sống cạnh nhau sau những nỗ lực vượt qua đại dịch.

Librian Anggraini, Phó Giám đốc , quản lý kết hợp bền vững với các bên liên quan, APP Sinar Mas đã chia sẻ chủ đề:
Vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển rừng bền vững