fbpx

CHỨNG NHẬN

Tìm hiểu thêm về các Chứng nhận của IK Copy.

CHỨNG NHẬN NỔI BẬT

SINGAPORE GREEN LABELLING SCHEME (SGLS)

Singapore Green Labelling Scheme (SGLS) là tiêu chuẩn về chất lượng thân thiện môi trường hàng đầu thế giới và đã chứng nhận hơn 3,800 sản phẩm độc đáo trải rộng khắp 43 quốc gia, được công nhận rộng rãi bởi các bộ ngành, cơ quan chính phủ và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp.
Chứng nhận SGLS là minh chứng cho các thương hiệu đã công khai minh bạch trong quy trình chuỗi cung ứng, nguồn cung cấp sợi và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của SGLS.
Tìm đọc thêm các thông tin chi tiết về SGLS tại đây: https://sgls.sec.org.sg/.

XEM THÊM CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

GỖ HỢP PHÁP Ở INDONNESIA

CAM KẾT KHÔNG PHÁ RỪNG